e përditshme info-analitike
Universiteti Marin Barleti

 

Matura, pikët për të fituar universitetin

9
Pranvera Kola
Postuar më: 12 Korrik, 2013 tek Komunitet
universiteti
Me shpalljen e notave të marra në provimet me zgjedhje, si dhe zyrtarizimin e kuotave të pranimeve në çdo fakultet publik për vitin e ri akademik, maturantët mund të përllogarisin vetë rezultatin final të pikëve që arrijnë për degët në të cilat duan të vijojnë studimet e larta. Sikundër ka ndodhur edhe në vitet e shkuara, maturantët duhet të listojnë në formularin A2, 10 degët në rend zbritës duke nisur nga më e preferuara, deri tek ajo më pak e preferuara. Duke pasur notat e provimeve me zgjedhje dhe atyre të detyruara, si dhe llojet e koeficienteve të shkollave të mesme e atyre të degëve universitare, maturantët mund të përcaktojnë vetë nivelin e pikëve dhe degët në të cilat kanë më shumë shanse për të qenë fitues.
Kjo llogaritje bazohet në formulën tradicionale të Maturës Shtetërore (D1 +D2 + M) x KSH + Z1 x F1 + Z2 x F2] x100. KSH është koeficienti i shkollës së mesme, F1 është koeficienti për provimin e parë me zgjedhje dhe F2 koeficienti për provimin e dytë me zgjedhje, D1 e D2 janë notat e provimeve të detyruara, Z1 e Z2 notat e lëndëve me zgjedhje dhe M është mesatarja e shkollës së mesme. Pas nxjerrjes së këtij rezultati mund të bëhet një përllogaritje e afërt mbi probabilitetin për t’u shpallur fitues në secilën prej degëve që maturanti kërkon të ndjekë.
Procesi i llogaritjes së rezultatit final për listimin e fituesve përbëhet në masën 80 për qind nga provimet e maturës, dhe pjesa e mbetur do t’i përkasë notës mesatare të arritur nga nxënësi në tre apo katër vitet e shkollës së mesme. Në vijim të shkrimit do të gjeni të publikuara edhe listën me pikët e fituesit të fundit të pranuar në secilin nga programet universitare gjatë vitit të shkuar.
Sipas vendimit të miratuar në Qeveri dy javë më parë pranimi i studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë bëhet nëpërmjet parimit meritë – preferencë dhe kryhet në dy raunde (me dy formularët A2 dhe A3). Shpërndarja e fituesve në programe të ndryshme studimi, të ofruara nga universitetet publike bëhet në mënyrë të informatizuar, duke u mbështetur në rezultatet e shkollës së mesme, të Maturës Shtetërore (merita), si dhe të përzgjedhjes së programeve të studimit (preferenca), të bërë nga vetë kandidati.
Raundi i parë (aplikimi me formularin A2) zhvillohet në dy faza: regjistrimi online dhe dorëzimi i dokumentacionit shtesë pranë institucioneve të arsimit të lartë publik ku janë shpallur fitues. Kuotat, që mbeten të parealizuara për çdo program studimi pas mbylljes së regjistrimeve të fazës së parë, rishpërndahen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, në bazë të propozimeve të institucioneve publike të arsimit të lartë.

Në raundin e dytë kanë të drejtë të marrin rin pjesë të gjithë maturantët apo kandidatët etjerë që kanë konkurruar në raundin e parë me të njëjtën renditje preferencash të atij raundi, me përjashtim të: “fituesve të preferencës së parë të cilët janë regjistruar në këtë programstudimi, kandidatëve të cilët nuk kanë kërkuar vazhdimin e konkurrimit për preferenca më të larta gjatë regjistrimit online dhe që rezulto jnë të regjistruar në programin e studimit të preferuar.

tabelatabele 2tabele 3tabele 4tabele 5tabele 6tabele 7tabele 8tabele 9tabele 10

Faleminderit per vleresimin!
Si ju ben te ndiheni ky lajm?

 • asnje ndjesi
 • I kenaqur
 • i shqetesuar
 • i trishtuar
 • i indinjuar


9 Komente


 1.  
  ismailo

  po une qe kam mar kater te provimet me zgjedhje vete dot ne shkoll te lart?
 2.  


 3.  


 4.  
  anja

  a m ms ja fusni pordhess ..fizika me kater mij pik -.- edhe puna sociale me pese mije pike a m mos ja qr tani ….
  pale pale cesht ky diskriminim ndermjet qyteteve.. te shkosh ne vlore tre mije pike ke mbaru per presedinte aa ka lezet -.- n tr sdel dot i cop agronomi se ka pese mije pik -.- ms ja QRRRRR uaaaaaaaaaaaaaaaa aa sa bukur aaa na cat .i.
 5.  

  tani keto kane te bejne me maturen 2014 ??
 6.  

  po pra per ke mature jane keto ?
 7.  

  per ke mature jane keto?

Lini nje pergjigje

(e domosdoshme)


Visit Us On FacebookVisit Us On Twitter